StatCommandos

hoi iedereen, ik ben StatsBot
ik heb enkele Stats Commando’s
en ook nog een aantal andere commando’s voor jou
ik zal de commando’s 1 voor 1 overlopen
!stats
zegt hoeveel lijnen je hebt getyp in het kanaal overdag en geeft je ook een link
!chanstats of !cstats
dat geeft je overzicht over de Status van je kanaal
!woordenstats
dit commando zegt wat er gezecht is geweest in het kanaal
!regels nicknaam
dat commando zegt hoeveel regels de gebruiker heeft getypt
+v
ik geef je voice
-v
ik zal je voice weg halen
!chatters
dit commando zegt hoeveel chatters er in het kanaal zijn
!joincounter on
als dit commando geactiveert is dan al die al de Gebruikers tellen die je kanaal binnen komen
!joincloon on
dit commando zal je zeggen hoe veel cloons er online is vanaf het momment dat er een cloon is
dan zal die u ook zeggen met wie de gebruiker een cloon is
dat zal dus ook willen zeggen dat die meer als 1 keer online is
10 !cloon
het commando !cloon zegt je hoeveel cloons er in het kanaal aanwezig zijn en ook wie met wie
als er geen cloons online zijn,dan zal die zijn zin stoppen met: [Starting cloon Scan]
11 !joinnick on
als je dit Commando heb geactiveert dan zal je kunnen zien welke nicknaam de persoon nog heeft gebruikt tijdens het binnen komen van uw kanaal

12 !ijoin
het commanso ijoin zal je zeggen hoeveel keer je het kanaal bent binnen gekomen, iedereen kan dit Commando Gebruiken
13 !klacht1 nicknaam/onderwerp reden bijvoorbeeld !klacht1 JamesBond ik kan mijn kanaal niet meer binnen
zodra je uw klacht heb ingevoerd dan krijgen we meteen en melding
14 als je de link van uw Statistieken terug wilt zien dan typ je !statlink
15 !active
als je deze Commando uitvoert, dan zal kunnen zien hoeveel chatters online zijn in het kanaal

@ChatPlezier | Alle rechten voorbehouden | Hulp nodig? JOIN #Help